Overlast & calamiteiten

Ik ervaar (geluids)overlast van mijn buren. Wat moet ik doen?

Allereerst betreuren wij het dat u overlast ervaart van een van uw buren. De spanningen die hierdoor kunnen ontstaan, kunnen het woonplezier behoorlijk verstoren. Het is een doelstelling van Woonhave om u rustig woongenot te bieden. Na 23.00 uur is het daarom niet toegestaan enig geluid te produceren dat buiten het privégedeelte hoorbaar is.

Bij overlast kunt u de volgende stappen als leidraad hanteren:

Stap 1
Allereerst kunt u proberen u uw buren vriendelijk maar duidelijk aan te spreken op de overlast die u van hen ondervindt.

Stap 2
Worden onderling gemaakte afspraken niet nageleefd en houdt de overlast aan, dan dient u die persoon ervan in kennis te stellen dat u bij Woonhave te rade gaat. In dat geval dient u uw klacht schriftelijk in bij Woonhave. Hiermee is uw klacht officieel vastgelegd.

Stap 3
Woonhave zal trachten samen met klager en overlastveroorzaker tot een oplossing te komen. Het helpt ons hierbij als u in een agenda of dagboek alle feiten noteert met datum en tijdstip. U kunt een overlastmelding schriftelijk indienen. Bij voorkeur via: www.woonhave.com/overlast

Stap 4
Zijn de klachten van dien aard dat uw woongenot langdurig en ernstig wordt aangetast en is er aantoonbaar sprake van opzet en hoge frequentie, dan kunt u als huurder, via Woonhave, de rechter verzoeken tot ontbinding van de huurovereenkomst met de overlastveroorzaker. Mocht het zover komen, dan zullen er wellicht meerdere buren als getuige worden opgeroepen door de rechtbank. De rechter zal dan uiteindelijk beslissen. Dit is echter een langlopende procedure die vrij lang kan gaan duren, en dus naar onze mening ook de uiterste allerlaatste stap.

Bekijk ook onze flyer inzake overlast.

Bel ons

Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust telefonisch contact met ons op. We zijn op werkdagen van half 9 tot 5 bereikbaar. Buiten kantooruren zijn we ook 24/7 bereikbaar voor calamiteiten en spoedeisende zaken die écht niet kunnen wachten.

Bel ons op 010 268 5555
Alle rechten onder voorbehoud © 2024 - Woonhave
Baked by : The Web Bakery